اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/داستان-کشیش-در-هواپیما.html&text=داستان آموزنده کشیش در هواپیمای طوفان زده

اشتراک گذاری