اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/داستان-کوتاهشگرد-پسرک-در-مقابل-نادر-شا.html&text=داستان کوتاه:شگرد پسرک در مقابل نادر شاه

اشتراک گذاری