اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/داستان-کوتاه-دیوانه-باهوش.html&text=داستان کوتاه دیوانه باهوش…

اشتراک گذاری