اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/دخترها-با-گوش-عاشق-می-شوند-و-پسرها-با-چش.html&text=دخترها با گوش عاشق می شوند و پسرها با چشم!

اشتراک گذاری