اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/دماغ-امریكایی-یك-میلیون-تومان.html&text=دماغ امریکایی یک میلیون تومان

اشتراک گذاری