اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/ریشه-ضرب-المثل-میخشو-بکوب-سر-زبون-من.html&text=ریشه ضرب المثل میخشو بکوب سر زبون من!!

اشتراک گذاری