اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/ضرب-المثل-کفگیر-به-ته-دیگ-خورده.html&text=ضرب المثل «کفگیر به ته دیگ خورده»

اشتراک گذاری