اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/طنز-پیرمرد-زیرک-و-پسربچه-ها.html&text=طنز: پیرمرد زیرک و پسربچه ها!

اشتراک گذاری