اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/فرانسويها-زياد-به-تعطيلات-مي-روند.html&text=فرانسویها زیاد به تعطیلات می روند

اشتراک گذاری