اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/هم-پیاز-خورد-هم-چوب-خورد-و-هم-پول-داد.html&text=هم پیاز خورد, هم چوب خورد و هم پول داد!

اشتراک گذاری