اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/چرا-دیر-می‌آیی.html&text=داستان آموزنده چرا دیر می‌آیی؟

اشتراک گذاری