اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/چهره-زشت-نفرت.html&text=چهره زشت نفرت!

اشتراک گذاری