اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/کفن-دزد-و-پسر-زیرکش.html&text=کفن دزد و پسر زیرکش!

اشتراک گذاری