اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/taghzie/ممنوعیت-استفاده-از-خرما.html&text=استفاده از خرما برای این افراد اکیدا ممنوع!

اشتراک گذاری