اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/zarbolmasal/دست-و-پای-کسی-را-در-پوست-گردو-گذاشتن.html&text=دست و پای کسی را در پوست گردو گذاشتن

اشتراک گذاری