اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/zarbolmasal/ضرب-المثل-عاشورایی-برگرفته-از-حادثه-عا.html&text=ضرب المثل های برگرفته از حادثه عاشورا

اشتراک گذاری