اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/zarbolmasal/معمای-تعداد-نقطه-ها.html&text=معمای سر در گم کننده تعداد نقاط سیاه تصویر

اشتراک گذاری