اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/zarbolmasal/معمای-حداقل-تعداد-تخم-مرغ-های-زن-روستائ.html&text=معمای حداقل تعداد تخم مرغ های زن روستائی ، ساده و خواندنی!

اشتراک گذاری