اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/zarbolmasal/معمای-هر-کس-چه-کاره-است.html&text=معمای هر کس چه کاره است ؟

اشتراک گذاری