اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/zarbolmasal/معما-بیل-گیتس-برای-استخدام-در-مایکروسا.html&text=معما بیل گیتس برای استخدام در مایکروسافت

اشتراک گذاری