اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/zarbolmasal/%DA%86%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85.html&text=%DA%86%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%20%D8%B4%D9%88%D8%AF%20%D9%81%DA%A9%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

اشتراک گذاری