اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/zibaee/با-سایه-چشم-های-شکسته،-خط-چشم-رنگی-درست.html&text=با سایه چشم های شکسته، خط چشم رنگی درست کنید!

اشتراک گذاری