اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/zibaee/فرق-سرمه-با-خط-چشم.html&text=سرمه بهتر است یا خط چشم؟

اشتراک گذاری