اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://abadanport.pmo.ir/fa/news/47047/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%88%d8%a6%d8%a8%d8%af%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%a8-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری