اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://agh.piho.ir/fa/news/1316/%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b4-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%aa

اشتراک گذاری