اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://agh.piho.ir/fa/news/4417/%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%88%d9%85-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%af

اشتراک گذاری