اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://agh.piho.ir/fa/news/4426/%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d9%86-%db%8c%d8%a7-%d9%84%d9%88%d8%b3%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری