اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://agh.piho.ir/fa/news/775/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b4%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d9%88%db%8c-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d8%af%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری