-

-

لینک : http%3A%2F%2Falborz.ict.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F10488%2F%25d8%25a2%25d8%25ba%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25ab%25d8%25a8%25d8%25aa-%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25b1-%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b4%25db%258c-%25d8%25b7%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25ad%25db%258c-%25d9%25be%25d8%25a7%25db%258c%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%2587-%25d9%2587%25d8%25a7-SQL

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس