اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://amirabadport.pmo.ir/en/news/12502/Amirabad-Port-set-to-enhance-its-status-among-Iranian-ports

اشتراک گذاری