اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://amirabadport.pmo.ir/en/news/16974/Amirabad-port-projects-inaugurated-by-the-minister

اشتراک گذاری