اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://amirabadport.pmo.ir/en/news/18506/Marine-Pollution-Combat-Exercise-carried-out-in-Amirabad-port

اشتراک گذاری