اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://amirabadport.pmo.ir/en/news/19076/The-operator-of-the-Amirabad-s-second-terminal-to-be-determined

اشتراک گذاری