اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://amirabadport.pmo.ir/en/news/27966/Oil-pollution-search-and-rescue-fire-fighting-and-security-exercise-held-in-Amirabad-port

اشتراک گذاری