اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://amirabadport.pmo.ir/en/news/27967/Kazakhstan-port-officials-and-investors-visit-Amirabad-port

اشتراک گذاری