اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://amirabadport.pmo.ir/en/news/32692/International-Regulations-Implemented-to-Promote-Safety-of-Navigation-in-Amirabad-Port

اشتراک گذاری