اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://amirabadport.pmo.ir/en/news/32963/Iranian-and-Kazakh-Merchants-and-Officials-Visit-Amirabad-Port-Cubicle-in-Actau-Exhibition

اشتراک گذاری