اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://amirabadport.pmo.ir/en/news/35104/Oil-Spill-Response-and-Maritime-Search-and-Rescue-Exercise-in-Amirabad-Port

اشتراک گذاری