-

-

لینک : http%3A%2F%2Fardebil.ict.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F89366%2F%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25ad%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2582%25d9%2584-%25db%258c%25da%25a9-%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25aa%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b7-%25d9%2585%25d8%25ae%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25aa%25db%258c-%25d9%2582%25d8%25a7%25d8%25a8%25d9%2584-%25d8%25a7%25d8%25aa%25da%25a9%25d8%25a7-%25d9%2588-%25d8%25a8%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586-%25d9%2582%25d8%25b7%25d8%25b9%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس