اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fazimzadeh.portal.luxury%2Ffa%2Fnews%2F25219%2F%25d8%25b3%25d9%2588%25d8%25b2%25d9%2588%25da%25a9%25db%258c-Boulevard-C90T-B-O-S-S

اشتراک گذاری