اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/44126/%d8%ad%da%a9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d8%af%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7

اشتراک گذاری