اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/44706/%d8%b5%db%8c%d8%af-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%da%a9%db%8c%d8%b4

اشتراک گذاری