اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/44715/%d9%85%da%af%d8%b1-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af

اشتراک گذاری