اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/45633/%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%86%da%af%d9%84%d8%a7%d8%ae

اشتراک گذاری