اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/45937/%d9%81%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d9%90-%d8%b2%db%8c%d8%b1%d9%90-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%87%d8%a7

اشتراک گذاری