اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/45970/%d9%86%d8%ae%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7

اشتراک گذاری