اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/45972/%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%da%86%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b3

اشتراک گذاری