اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/47480/%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%b2%d9%86-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b5

اشتراک گذاری