اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/47482/%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b3%d9%92-%d9%be%d8%b1%d9%86%d8%b3

اشتراک گذاری