اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/48371/%d8%a7%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b3%d9%90-%d8%b9%d8%b4%d9%82

اشتراک گذاری